CONVOCARE ȘEDINȚĂ C.A. 19 APRILIE 2022

Comunicari Consiliul de Administratie, Duminicã, 10 aprilie 2022


Federația Română de Handbal invită membrii Consiliului de Administrație la ședința C.A. din data de 19 aprilie 2022, orele 11.00. Ședința se va desfășura la Hotel Pietroasa, din localitatea Buzău.

ORDINEA DE ZI:

  1. Validare hotărâri Comitet Director (Anexă Hot. C.D.+Anexele 1.3-1.12; Anexa Hot.C.D.-candidaturi)
  2. Aprobare completare documente economice pentru AGA (Anexele 2.2, 2.2., 2.3.)
  3. Aprobare privind modalitatea de desfășurare a Adunării Generale de Alegeri din 28 aprilie (Anexele 3.1, 3.2)
  4. Diverse

Materialele aferente pot fi descărcate aici.