HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN 10.03.2022

Comunicari Consiliul de Administratie, Joi, 10 martie 2022


Proces verbal C.A. nr. 188/10.03.2022

Având în vedere:

  • Decizia autorităților responsabile cu combaterea răspândirii virusului SARS Cov-2, de renunțare la starea de Alertă pe teritoriul României, începând cu 8 martie 2022, orele 24.00
  • Ordinul comun MTS/MS, valabil doar pe durata Stării de Alertă, a stat la baza elaborării protocolului medical de organizare și funcționare al competițiilor de handbal
  • Menținerea dispoziției de izolare în cazul persoanelor depistate pozitiv la coronavirus și după data de 8 martie 2022

S-a solicitat membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea următoarelor:

  • Abrogarea Protocolului medical de organizare și desfășurare a competițiilor de handbal.
  • Mutarea Art. 3.7 („Neprezentarea la joc/turneu cauzată de infectarea cu SARS CoV-2 se sancționează cu pierderea cu 10-0 a jocului/jocurilor din cadrul turneului”) în Regulamentele de desfășurare ale fiecărei categorii competiționale.

Cu 13 voturi „pentru”(Dedu, Luca, Bocan, Ali, Ghervan, Manea, Pavel, Bejinariu, Lupan, Teuțan, Sâsâeac, Kotecz, Drăgănescu)  se aprobă solicitarea.