Comunicat al Consiliului de Administrație al F.R.H.

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 17 ianuarie 2022


Consiliul de Administrație al F.R.H. întrunit în ședința din 13 ianuarie 2021 a analizat și dezbătut evenimentele care s-au succedat jocului de Liga Națională – feminin dintre HC Zalău și SCM Râmnicu Vâlcea, în speță demersul clubului SCM Rm. Vâlcea de sesizare a E.H.F. cu privire la maniera de arbitraj, hotărând cu majoritate de voturi eliberarea unui punct de vedere, după cum urmează:

Federația Română de Handbal este singura autoritate națională a handbalului din România recunoscută de organismele internaționale pe ramură handbalistică, respectiv I.H.F. şi E.H.F..

Membrii afiliați la F.R.H. au, printre altele, obligația desfășurării activității respectând Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile F.R.H., precum și să respecte, să apere și să promoveze imaginea şi prestigiul F.R.H. şi ale organelor sale.

În plus, litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea handbalistică din România, în care sunt angrenate cluburile afiliate și oficiali ai acestora, urmează a fi soluționate exclusiv de către comisiile cu atribuții jurisdicționale din cadrul F.R.H., iar F.R.H, membrii afiliați la F.R.H., jucătorii, oficialii, antrenorii, nu vor înainta litigiile mai sus menționate altor instanțe, până la epuizarea căilor jurisdicționale sportive.

Astfel, Consiliul de Administrație al F.R.H., analizând succedarea evenimentelor de după jocul de Liga Florilor MOL dintre HC Zalău și SCM Râmnicu Vâlcea, consideră că orice demers de sesizare a unui for superior înainte ca organele abilitate interne să se pronunțe și fără cunoștința forului la care clubul respectiv este afiliat, contravine dispozițiilor regulamentare și nu poate aduce niciun beneficiu imaginii handbalului românesc.

În același timp, Federația Română de Handbal, prin  Consiliul de Administrație,  dorește să asigure membrii afiliați că militează pentru desfășurarea jocurilor de handbal de pe teritoriul României în conformitate cu Regulamentul jocului de handbal elaborat de către I.H.F. precum si cu normele de aplicare ale acestuia în Europa, elaborate de către E.H.F. și în același timp dorește ca toți participanții la competițiile de handbal, incluzând aici oficialii F.R.H., să cunoască și să aplice întocmai regulile jocului de handbal.

În situația nefericită în care aplicarea greșită a regulilor de joc influențează negativ desfășurarea jocului, Federația Română de Handbal, prin comisiile abilitate, recurge la sancționarea celor în cauză conform regulamentelor în vigoare, așa cum s-a întâmplat și în urma sesizării privind maniera de arbitraj a clubului SCM Rm. Vâlcea, hotărârea fiind de sancționare a cuplului de arbitri cu 2 etape de suspendare.

În speranța unui număr cât mai redus al unor evenimente de natura celor petrecute în timpul și  după partida menționată, Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal transmite tuturor participanților la competițiile interne un an 2022 inspirat, cu sănătate și spor în activitatea sportivă.