Hotararile Comisiei Centrale de Apel din data de 26.07.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 26 iulie 2018


Proces verbal nr. 48, incheiat in data dei 26.07.2018

Participa: Ichim Florin, Iova Andreea, Paclesan Marian.

1. Referitor la apelul format de ASC Corona 2010 Brasov impotriva hotararii 381/26.06.2018 pronuntata de Comisia de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu intimata-parata Hotea Camelia, Comisia de Apel hotaraste:

  • Respinge apelul ca nefondat, mentine ca legala si temeinica hotararea nr.381/26.06.2018.

Comisia de Apel constata ca intimata-sportiva Hotea Camelia nu a solicitat cheltuieli de  judecata in apel.
Hotararea motivata va fi comunicata partilor dupa redactarea acesteia.

2. In legatura cu apelul formulat de CSM Fagaras impotriva hotararii nr.384/16.07.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, in contradictoriu cu intimatul-sportiv Filip Marian Florin, Comisia de Apel amana judecarea prezentului apel pentru data de 31 Iulie 2018, ora 15.30, la sediul FRH, pentru ca apelantul sa faca dovada achitarii in termen a taxei de apel, conform dispozitiilor Regulamentului FRH.

Au partiipat la sedinta domnul Gruia Constantin-Marius, presedintele CSM Fagaras si sportivul Filip Marian Florin, carea au luat cunostinta de termenul acordat.