Hotararile Comisiei Centrale de Apel din data de 05.06.2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Marþi, 05 iunie 2018


Proces verbal Nr.44

Incheiat azi 05.06.2018

Participa: Ichim Florin, Iova Andreea, Marian Paclesan.

1. Comisia de Apel a FRH ia act de renuntarea la apelul formulat de apelantii Calina Valeriu si Belean Claudiu, cale de atac ce a fost formulata impotriva deciziei Comisiei Centrale de Disciplina din data de 24.04.2018.

2. Referitor la apelul formulat de Clubul Sportiv Politehnica Iasi impotriva hotararii nr.372 din 03.05.2018 pronuntata de Comisia de Solutionare a Memoriilor, Comisia de Apel hotaraste:

  • Respinge apelul ca nefondat, mentine ca legala si temeinica hotararea nr.3722/03.05.2018.

Comisia de Apel constata ca intimatul Nitu Laurentiu un a solicitat cheltuieli de judecata in apel.

Hotararea motivata va fi comunicata partilor dupa redactarea acesteia.

3. In legatura cu apelul formulat de Mazilu Viorel impotriva hotararii nr.367/09.05.2018 a Comisiei de Solutionare a Memoriilor, Comisia de Apel consemneaza  urmatoarele:

  • In fata comisiei s-au prezentat apelantul Maziul Viorel si reprezentantul CSA Steaua Bucuresti – colonel de justitie Talpan Florin-Costel; atat apelantul, cat si reprezentantul intimatului au sustinut verbal apararile, fiind depuse si note de concluzii scrise din partea intimatului CSA Steaua Bucuresti.
  • Dupa inchiderea dezbaterilor, Comisia de Apel, avand nevoie de timp pentru a lua o hotarare, amana pronuntarea pentru data de 12.06.2018.

Sedinta s-a desfasurat intre orele 15:00-17:20.