HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN data de 23.04.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 23 aprilie 2018


     S-a solicitat membrilor C.A. solu?ionarea apelului LPS Br?ila împotriva hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii privind modificarea clasamentului de pe site-ul F.R.H. la 3 zile de la terminarea Turneului Semifinal de Junioare III desf??urat la Moreni în perioada 11-13 aprilie, respectiv împotriva modului de interpretare a R.O.D.C.N.H., Art.30.2.a).

Cu 11 voturi “pentru” s-a hot?rât men?inerea hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii.