?edin?a Comisiei Centrale de Disciplin? din data de 17.01.2017

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 18 ianuarie 2017


Încheiat ast?zi, 17.01.2017, în ?edin?a ordinar? a CCD a FRH în prezen?a membrilor:

Jug?naru Lucian, Vicea Viorel, Dinc? Valeric?. Teodorescu Emil

 

1.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele Gr. Sc. Petrolul Moreni ?i CSS F?g?ra?, jun. 1 masculin, desf??urat în data de 17.11.2016, la Moreni comisia hot???te:

·         Suspendarea juc?torului CIOCHINDA GHEORGHE, de la echipa Gr. Sc. Petrol Moreni cu 3 etape, începând cu data de 18.01.2017, o etap? de suspendare a fost efectuat? în cadrul turneului, conf. art. 50.2 lit. d (regula 8.10)

2.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele Gr. Sc. Petrolul Moreni ?i Viitorul Pite?ti, jun. 1 masculin, desf??urat în data de 19.11.2016, la Moreni comisia hot?r??te:

·         Sanc?ionarea sportivului TOMA ALEXANDRU, de la echipa Viitorul Pite?ti cu AVERTISMENT, conf. art. 50.1 lit. a, pentru comportare neregulamentar? grav? fa?? de adversar (regula 8.5)

3.       În leg?tur? cu jocul dintre CSS Dinamo Bra?ov ?i CSS Ploie?ti, jun. 1 masculin, desf??urat în data de 20.11.2016, la Moreni, comisia decide:

·         Sanc?ionarea sportivului SAVELOVICI ANTONIE, de la echipa CSS Ploie?ti, cu 4 etape suspendare, începând cu data de 18.01.2017, conf. art. 50.3 lit. a ?i b, cu aplicare art.13.2 pân? la data de 08.03.2017, pentru comportare neregulamentar? grav? în ultimile 30 secunde de joc.

4.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele LPS Vaslui ?i LPS Piatra Neam?, jun 1 masculin, desf??urat în data de 02.12.2016, comisia hot?re?te:

·         Sanc?ionarea sportivului STAN EDUARD de la echipa LPS Vaslui cu AVERTISMENT, conf. art. 50.1 lit. a , pentru comportare neregulamentar? grav? fa?? de adversar (regula 8.5)

5.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele LPS Brasov ?i Gr. Sc. Petrolul Moreni, jun 1 masculin, desf??urat în data de 20.11.2016, la Moreni, comisia hot?r??te:

·         Sanc?ionarea sportivului ZANOAGA R?ZVAN de la echipa LPS Brasov cu 2 (dou?) etape suspendare, începând cu data de 18.01.2017, conf. rt. 50.3 lit. a ?i b, pentru comportare neregulamentar? grosolan? în ultimile 30 secunde de joc.

6.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele CSS Sf. Gheorghe ?i CSS Media?, jun. 3 feminin, disputat în data de 27.11.2016 la Sf. Gheorghe, comisia hot?re?te:

·         Sanc?ionarea juc?toarei VERES CRISZTA de la echipa CSS Sf. Gheorghe, cu 1 (una) etap? suspendare, începând cu data de 18.01.2017 conf art. 50.1 lit. c, pentru comportare neregulamentar? grosolan? fa?? de adversar

7.       În leg?tur? cu jocul dintre echipele LPS Cluj ?i AHC Potaissa Turda, jun 1 masculin, desf??urat în data de 27.11.2016 la Turda, comisia hot?r??te:

·         Suspendarea sportivului IAROI RAZVAN de la echipa AHC Potaissa Turda, cu 2 (dou?) etape suspendare conf. art. 50.3 lit. a ?i b, pentru comportare neregulamentar? grosolan? fa?? de adversar în ultimile 30 minute de joc.

8.       În leg?tur? cu sesizarea arbitrilor CIUTACU MIHAI ?i CONSTANTIN ALEXANDRU delega?i la jocul dintre CSM Bucure?ti ?i CSS 6 Bucure?ti, J 3 F, seria D, disputat la Dobroie?ti comisia revine cu solicitarea unui punct de vedere al domnei profesoare MORARI ILEANA de la CSS 6 Bucure?ti privind afirma?iile ?i expresiile de la finalul jocului, pentru ?edin?a din data de 17.01.2017.

9.       În leg?tur? cu Hot?rârea Consiliului de Administra?ie al FRH din data de 06.01.2017 prin care se dispune înaintarea cazului PERA FLORENTIN c?tre comisia de disciplin? spre competenta solu?ionare, C.C.D. solicit?:

·         Secretarului General al FRH, istoricul ?i actele care au stat la baza lu?rii deciuziei de c?tre Consiliul de Administra?ie, în cazul FLORENTIN PERA

·         Solicit? prezen?a sau formularea unui punct de vedere al domnului antrenor PERA FLORENTIN privind ac?iunea acestuia de inducer în eroare a comisilor FRH, prejudiciind imaginea acestora.

·         Solicit? clubului CSM Roman un punct de vedere cu privire la ac?iunea de preluare a clubului HCM Roman

·         Solicit? departamentului de Statistic? ?i Rela?ii Interna?ionale punerea la dispozi?ia CCD a coresponden?ei FRH ?i EHF, privind preluarea clubului HCM Roman.

Toate aceastea pentru ?edin?a CCD din 24.01.2017