Comunicat în leg?tur? cu meciul HC Zal?u - HCM Baia Mare

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Miercuri, 10 februarie 2016


Având în vedere cele semnalate în pres? ?i în mediul online în leg?tur? cu meciul dintre HC Zal?u ?i HCM Baia Mare din data de 9 februarie 2016, conform Statutului Federa?iei Române de Handbal, Comisia de Disciplin? s-a autosesizat ?i va demara cercet?ri, va analiza ?i va lua hot?râri conform regulamentelor în vigoare.

Alexandru Dedu, Pre?edintele Federa?iei, a declarat: Fac apel la to?i cei implica?i în handbal, cât ?i la iubitorii acestui sport la toleran??, la responsabilitate ?i la respectarea spiritului de fair play. Federa?ia Român? de Handbal ?i eu, personal, ne delimit?m de orice ac?iune rasist?, xenofob? sau de orice alt? natur? care poate leza demnitatea uman?.