Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 14.05.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 14 mai 2024


PROCES VERBAL NR. 102

            Încheiat astăzi, 14.05.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte și Dincă Valerică - membru, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu aspectele menționate în raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J II – feminin, dintre echipele C.S.Ș. PETROȘANI și L.P.S. TG. MUREȘ, din data de 21.04.2024, de la Petroșani, Comisia a luat act de Adresa Comisiei Centrale de Arbitri privind înaintarea unui răspuns, după expunerea punctelor de vedere de către arbitri, pentru următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 21.05.2024;

2. În legătură cu sesizarea domnului Alexandru TEUTAN, Comisia a luat act de Adresa 110/14.05.2024, înaintată de către Comisia Centrală de Arbitri, în care se menționează faptul că nu au fost îndeplinite prevederile regulamentare în conformitate cu art. 32 din R.O.D.C.N.H., prin urmare, C.C.A. nu se poate pronunța asupra solicitării în cauză;

3. În legătură cu sesizarea formulată de către domnul Bo Olsen Rudgaard, ca urmare a nerespectării de către C.S. RAPID BUCUREȘTI, a Hotărârii nr. 711/04.04.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor din cadrul F.R.H., Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

4. În legătură cu sesizarea formulată de către domnul Kim Rasmussen, ca urmare a nerespectării de către C.S. RAPID BUCUREȘTI, a Hotărârii nr. 710/04.04.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor din cadrul F.R.H., Comisia, analizând documentele prezentate, constată efectuarea plății, prin urmare, cauza rămâne fără obiect;

5. În legătură cu raportul de observare al domnului Marius MAROCICO (membru C.A. al F.R.H.) privind neprezentarea arbitrilor delegati la jocul de Divizia A – masculină, dintre echipele TEUTONII GHIMBAV – C.S. MEDGIDIA, Comisia a luat act de Adresa Comisiei Centrale de Arbitri, prin care se precizează faptul că nu pot fi luate măsuri de sacționare împotriva arbitrilor;

6. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la Turneul Semifinal – Juniori IV (Ro1-Ro2), desfășurat în perioada 01-02.05.2024, în localitatea Suceava, Comisia Centrală de Competiții a înaintat documentele prezentate către A.J.H. SUCEAVA, spre competentă soluționare;

7. În legătură cu sesizarea domnului Mircea APOSTOL referitoare la evenimentele petrecute cu ocazia desfășurării jocului de Juniori I – feminin, dintre echipele Liceul Teoretic „Traian Vuia” Reșița și Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda, din data de 24.04.2024, de la Reșița, Comisia Centrală de Arbitri analizează sesizarea înaintată, urmând ca la următoarea ședință să dispună în consecință;

8. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională – feminină, dintre echipele S.C.M. RM. VÂLCEA – C.S. DACIA MIOVENI 2012, din data de 01.05.2024, de la Rm. Vâlcea, Comisia, analizând documentele prezentate de către Departamentul Competiții și Transferuri din cadrul F.R.H., constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

9. În legătură cu contestația clubului C.S.M. MIHAI “VITEAZU VULCAN” pentru jocul de J III – feminin împotriva C.S.S. DR. TR. SEVERIN, din data de 08.05.2024 privind rezultatul final înscris pe raportul de joc, Comisia a solicitat puncte de vedere din partea Comisiei Centrale de Competiții și Comisiei Centrale de Arbitri, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 21.05.2024;

10. În legătură cu sesizarea domnului Andrei NEDELCU (C.S.Ș. PLOIEȘTI) privind starea de suspendare a sportivei Georgiana Florentina TUDORACHE (C.S.U. ȘTIINȚA BUCUREȘTI) Comisia a înaintat un punct de vedere către Comisia Centrală de Competiíi, în vederea formulării unui răspuns;

11. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Juniori III – Grupa Valoare 1, dintre echipele L.P.S. SUCEAVA – L.P.S. FOCȘANI, din data de 09.05.2024, de la Suceava, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului L.P.S. FOCȘANI, cu AVERTISMENT, pentru nerespectarea de către club a celorlalte dispoziții prevăzute în regulamentele de desfășurare a competițiilor (R.O.D.C.N.H.), care nu poartă o sancțiune specială prevăzută de prezentul regulament sau celelalte regulamente ale F.R.H, conform art. 631.2. din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

12. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului și arbitrilor delegați la jocul din cadrul Turneului Final Speranță J I – feminin, dintre echipele C.S. GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD – L.P.S. BANATUL TIMIȘOARA, din data de 12.04.2024, de la Pantelimon, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea sportivei GULEA Mihaela Irina (L.P.S. BANATUL TIMIȘOARA) cu AVERTISMENT, pentru un fault prin care se pune în pericol sănătatea celui faultat, conform art. 50.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

13. În legătură cu raportul suplimentar al observatorilor delegați la Turneul de J IV – masculin, Grupa III, disputat la Timișoara, în perioada 11-12.05.2024, Comisia a solicitat un punct de vedere Comisiei Centrale de Competiții, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 21.05.2024;

14. În legătură cu procesul verbal al observatorului delegat la jocul dintre echipele C.S.M. SLATINA și C.S.M. IAȘI 2020, din cadrul competiției “Turneu de Promovare Liga Florilor”, din data de 12.05.2024, de la Iași, Comisia, analizând documentele prezentate, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

15. În legătură cu Sesizarea Secretarului General al F.R.H. privind desfășurarea turneului final de Juniori I - feminin care a avut loc la Galați, în perioada 8 – 12.05.2024, Comisia a solicitat puncte de vedere persoanelor implicate în desfășurarea și coordonarea turneului, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 21.05.2024;

16. În legătură cu Decizia nr. 177/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J III – feminin, Speranță 1, din data de 11.05.2024, dintre echipele L.P.S. SUCEAVA – C.S.S. CĂLĂRAȘI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele L.P.S. SUCEAVA – C.S.S. CĂLĂRAȘI, J III – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.S. CĂȘĂRAȘI cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III - feminin, ediția 2023 – 2024;

17. În legătură cu Decizia nr. 178/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J III – masculin, Valoare 4, din data de 09.05.2024, dintre echipele L.P.S. BISTRIȚA – C.S.M. REȘIȚA (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele L.P.S. BISTRIȚA – C.S.M. REȘIȚA, J III – masculin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.M. REȘIȚA cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III - masculin, ediția 2023 – 2024;

18. În legătură cu Decizia nr. 179/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J III – feminin, Valoare 3, din data de 08.05.2024, dintre echipele C.S.S. PETROȘANI – C.S.S. CARACAL (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele C.S.S. PETROȘANI – C.S.S. CARACAL, J III – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.S. CARACAL cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III - feminin, ediția 2023 – 2024;

19. În legătură cu Decizia nr. 180/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J III – feminin, Speranță 1, din data de 11.05.2024, dintre echipele L.P.S. VASLUI – C.S.M. GALAȚI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele L.P.S. VASLUI – C.S.M. GALAȚI, J III – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.M. GALAȚI cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III - feminin, ediția 2023 – 2024;

20. În legătură cu Decizia nr. 181/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J III – feminin, Valoare 1, din data de 08.05.2024, dintre echipele A.C.S. LUCIAN BUTE 1 GALAȚI – C.S.O. BUHUȘI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele A.C.S. LUCIAN BUTE 1 GALAȚI – C.S.O. BUHUȘI, J III – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S.O. BUHUȘI cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III - feminin, ediția 2023 – 2024;

21. În legătură cu Decizia nr. 182/13.05.2024 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la jocul de J II – feminin, Speranță 4, din data de 24.03.2024, dintre echipele A.C.S. K.K.S. CAMIN SATU MARE – C.S. AVANTUL PERIAM (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

            - omologhează jocul dintre echipele A.C.S. K.K.S. CAMIN SATU MARE – C.S. AVANTUL PERIAM, J II – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa C.S. AVANTUL PERIAM cu - 2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J II - feminin, ediția 2023 – 2024;