Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 30.01.2024

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 30 ianuarie 2024


PROCES VERBAL NR. 81

            Încheiat astăzi, 30.01.2024, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu sesizarea doamnei Bora Victorina privind punerea în executare a Deciziei 231/A/2023 a Comisiei Centrale de Apel, Comisia nu a primit documentele solicitate până la data ședinței, motiv pentru care respinge plângerea ca inadmisibilă;

2. În legătură cu sesizarea sportivului TECA GABRIEL MASSUCA, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 694/29.12.2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S. MINAUR BAIA MARE și Comisiei de Soluționare a Litigiilor, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

3. În legătură cu sesizarea sportivului BOGDAN MĂNESCU, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 700/04.01.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S. MINAUR BAIA MARE și Comisiei de Soluționare a Litigiilor, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

4. În legătură cu sesizarea sportivului RATKOVIC NEMANJA, referitoare la nerespectarea de către C.S. MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 698/04.01.2024, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S. MINAUR BAIA MARE și Comisie de Soluținare a Litigiilor, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

5. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele S.C.M. RM.VÂLCEA și C.S.M. CORONA BRAȘOV, din data de 20.01.2024, de la Rm. Vâlcea, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

- sancționarea clubului S.C.M. RM. VÂLCEA, cu AVERTISMENT, pentru nerespectarea dispoziției art. 67.1 din Regulamentul disciplinar al FRH, cu privire la nerespectarea Regulii 1 „Terenul de joc”, Punctul 9 „Zona de aruncare de începere” din Regulamentul jocului de handbal;

6. În legătură cu sesizarea sportivei Opriș Olivia Diana, referitoare la nerespectarea de către C.S. ARENA TG. MUREȘ, a Hotărârii 684/2023, emisă de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului C.S. ARENA TÂRGU MUREȘ cu penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cincimii) lei, data limită de achitare 01.03.2024, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 83.1 combinat cu art. 83.3 din Regulamentul Disciplinar, coroborat cu art. 8.12 din Regulamentul privind statutul si transferul jucătorului de handbal, aplicabil pentru sezonul competițional 2023 – 2024.

Totodată, pune în vedere clubului, ca în termen de 10 zile, să plătească drepturile financiare sportivei;

7. În legătură cu sesizarea domnului MIHALCEA ANDREI, referitoare la nerespectarea de către C.S.A. STEAUA BUCUREȘTI, a Deciziei 63.3/03.01.2024, din Dosarul 230/A/2023, Comisia a solicitat un punct de vedere Comisiei Centrale de Apel în legătură cu data comunicării Deciziei, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

8. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Campionat Național de Tineret - feminin, dintre echipele C.S. DACIA MIOVENI 2012 și C.S.M. BUCUREȘTI, din data de 25.01.2024, de la Mioveni, Comisia, analizând documentele prezentate, constată că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare și nu se impune luarea unor măsuri de sancționare;

9. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor și observatorului delegați la jocul de Ligă Națională - feminină, dintre echipele S.C.M. GLORIA BUZĂU și H.C. DUNĂREA BRĂILA, din data de 25.01.2024, de la Buzău, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea domnului LUND JAN LESLIE (H.C. DUNĂREA BRĂILA), cu penalitate pecuniară în cuantum de 1.000 (una mie) lei, data limită de achitare 01.03.2024, pentru insulte, amenințări sau jigniri adresate arbitrilor după joc, conform art. 44.3 lit. a) Punct 1 din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., sezonul competițional 2023 – 2024;

10. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J II - masculin, dintre echipele C.S.S. GALAȚI și L.P.S. BRĂILA, din data de 27.01.2024, de la Galați, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivului STOIA OVIDIU (L.P.S. BRĂILA) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 31.01.2024, pentru comportare nesportivă grosolană la adresa arbitrilor, conform art. 52.2 lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J II - masculin;

11. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Campionat Național de Tineret - feminin, dintre echipele C.S.M. CORONA BRAȘOV și C.S. H.C. ZALĂU, din data de 28.01.2024, de la Brașov, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei LABO MIRUNA ELENA (C.S. H.C. ZALĂU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 31.01.2024, pentru comportare nesportivă grosolană la adresa arbitrilor, conform art. 52.2 lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

12. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J II - masculin, dintre echipele C.S. BRAZI și C.S.O. TRICOLORUL BREAZA, din data de 27.01.2024, de la Brazi, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S. BRAZI, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

13. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J I - feminin, dintre echipele C.S.S. PLOIEȘTI – C.S.M. PLOIEȘTI, din data de 27.01.2024, de la Brazi, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei STAN MARIA GEORGIANA (C.S.S. PLOIEȘTI) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 31.01.2024, pentru comportare nesportivă grosolană la adresa arbitrilor, conform art. 52.2 lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J I - feminin;

14. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J II - masculin, dintre echipele C.S.S. FĂGĂRAȘ – C.S.S. ODORHEIU SECUIESC, din data de 27.01.2024, de la Făgăraș, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivului JOZSA CSABA (C.S.S. ODORHEIU SECUIESC) cu AVERTISMENT, pentru fauluri prin care se pune în pericol sănătatea celui faultat, conform art. 52.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J II - masculin;

15. Referitor la solicitarea de  ratificare a Hotărârii Comisiei Centrale de Arbitri  nr. 82/29.01.2024, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul Disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență sancțiuni, după cum urmează:

-sancționarea cuplului de arbitri CONSTANTIN ALEXANDRU / GAL LASLO (B/HR), delegați la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele C.S. MINAUR BAIA MARE și S.C.M. UNIVERSITATEA CRAIOVA, disputat la data de 13.01.2024, la Baia Mare, cu suspendare pentru 5 (cinci) etape, începând cu data de 31.01.2024, conform art. 21 pct.3 lit.a) din R.O.F.C.C.A pentru ”necunoașterea sau greșita aplicare, fără intenție, a regulilor de joc și a celorlalte regulamente, care influențează în mod direct rezultatul final al jocului (...)”;

16. În legătură cu sesizarea Departamentului de Comunicare, Marketing și Vânzări din cadrul FRH, referitoare la nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini, pentru sezonul în curs, la jocul de Liga Națională feminină, dintre echipele HC Dunărea Brăila - SCM Universitatea Craiova, din data de 29.01.2024, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 06.02.2024;

17. În legătură cu sesizarea Departamentului de Comunicare, Marketing și Vânzări din cadrul FRH, referitoare la nerespectarea prevederilor Caietului de Sarcini, pentru sezonul în curs, la jocul de Liga Națională - feminină, dintre echipele CS Minaur Baia Mare - CS Rapid București, din data de 31.01.2024, Comisia a luat act de retragerea solicitării, cauza rămânând fără obiect;

18. În legătură cu Decizia nr. 79/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la retragerea clubului AS HC PIETRICICA NEAMȚ, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-se ia act de retragerea echipei A.S. H.C. PIETRICICA NEAMȚ din Campionatul Național Divizia A – masculină, începând cu data de 29.01.2024. Rezultatele din faza “”Jocuri de clasament” se vor omologa cu scorul de 10 – 0, conform art. 34.1. din RODCNH.

Totodată, se sancționează echipa A.S. H.C. PIETRICICA NEAMȚ cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 01.03.2024, conform art. 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției Divizia A - masculină, ediția 2023 – 2024;

 

19. În legătură cu Decizia nr. 80/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la retragerea clubului C.S. ARENA TG. MUREȘ, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-se ia act de retragerea echipei C.S. ARENA TG. MUREȘ din Campionatul Național Divizia A – feminină, începând cu data de 25.01.2024. Rezultatele se vor anula, deoarece nu a disputat 50% + 1 din jocuri, conform art. 34.1 din RODCNH.

Totodată, se sancționează echipa C.S. ARENA TG. MUREȘ cu penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 01.03.2024, conform art. 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției Divizia A - feminină, ediția 2023 – 2024;

20. În legătură cu Decizia nr. 82/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J II – masculin, dintre echipele A.C.S. ȘTEFAN BIRTALAN și CSS 2 BUCUREȘTI B (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele A.C.S. ȘTEFAN BIRTALAN și CSS 2 BUCUREȘTI B, J II - masculin, cu scorul de 59 - 5 şi sancționeză echipa C.S.S. 2 BUCUREȘTI B cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J II – masculin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

21. În legătură cu Decizia nr. 82/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S. TUNARI – S.C.M. DUNĂREA GIURGIU (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S. TUNARI – S.C.M. DUNĂREA GIURGIU, J III - feminin, cu scorul de 10 - 0 şi sancționeză echipa S.C.M. DUNĂREA GIURGIU cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

22. În legătură cu Decizia nr. 83/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Campionat Național de Tineret - feminin, dintre echipele C.S.M. CORONA BRAȘOV și C.S. H.C. ZALĂU (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.M. CORONA BRAȘOV și C.S. H.C. ZALĂU, Campionat Național de Tineret - feminin, cu scorul de 34 - 21 şi sancționează echipa C.S. H.C. ZALĂU cu -1 punct în clasament, conform art. 4.2 coroborat cu art 3.1. lit. d) din Regulamentul de desfășurare al competiției Campionat Național de Tineret - feminin, ediția 2023 – 2024 (nerespectare cerințe vârstă);

23. În legătură cu Decizia nr. 84/29.01.2024 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J I – feminin, din data de 27.01.2024, dintre echipele  LIC. TEO. T. VUIA REȘIȚA și L.P.S. TG. MUREȘ (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele LIC. TEO. T. VUIA REȘIȚA și L.P.S. TG. MUREȘ, J I – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa L.P.S. TG. MUREȘ cu -2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J I – feminin, ediția 2023 – 2024.