Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 12.12.2023

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 12 decembrie 2023


PROCES VERBAL NR. 76

            Încheiat astăzi, 12.12.2023, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel – vicepreşedinte, Dincă Valerică și Baltă Dragoș, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul de Liga Națională – masculină, dintre echipele CSM BUCUREȘTI – C.S. DINAMO BUCUREȘTI, din data de 01.12.2023, de la București, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului CS DINAMO BUCUREȘTI, cu penalitate pecuniară de 1000 (una mie) lei, data limită de achitare 11.01.2024, conform art. 67.1 lit b), coroborat cu art 35.1 lit k)  din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024 (recidivă de la data de 12.09.2023) cu aplicare regula spațiului de schimb, al. 3 din Regulamentul jocului de handbal (”În spațiul de schimb, oficialii de echipă trebuie să poarte echipament sportiv complet sau îmbrăcăminte civilă. Nu este permisă purtarea de culori ce se pot confunda cu cele purtate de jucătorii echipei adverse);

2. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - masculin, dintre echipele CS UNIREA SÂNNICOLAU MARE – SC GEN. 7 TIMIȘOARA, din data de 03.12.2023, de la Sânnicolau Mare, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea domnului ROOSZ ȘUBA JOZSEF (CS UNIREA SÂNNICOLAU MARE), cu  penalitate pecuniară, în cuantum de 500 (cinci sute) lei, termen de achitare 11.01.2024, pentru un comportament neregulamentar sau de natură a aduce atingere eticii sportive, conform art. 44.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

3. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele CSM FĂGĂRAȘ – C.S.Ș FĂGĂRAȘ, din data de 02.12.2023, de la Făgăraș, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea doamnei PALER LAURA (C.S.S. FĂGĂRAȘ), cu  penalitate pecuniară, în cuantum de 1.000 (una mie) lei, termen de achitare 11.01.2024, pentru comportament nesportiv grosolan față de arbitri, conform art. 57.4 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

4. În legătură cu sesizarea sportivei Chiș Ivan Irina împotriva clubului CS DACIA MIOVENI 2012, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 690/15.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului CS DACIA MIOVENI 2012 cu penalitate pecuniară în cuantum de 7.500 (șaptemii cincisute) lei, data limită de achitare 11.01.2024, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 83.1 combinat cu art. 83.3 din Regulamentul Disciplinar, coroborat cu art. 8.12 din Regulamentul privind statutul si transferul jucătorului de handbal, aplicabil pentru sezonul competițional 2023 – 2024.

Totodată, pune în vedere clubului, ca în termen de 10 zile, să plătească drepturile financiare sportivei;

5. În legătură cu sesizarea sportivei Lazăr Ștefania împotriva clubului CS DACIA MIOVENI 2012, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 677/12.10.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea clubului CS DACIA MIOVENI 2012 cu penalitate pecuniară în cuantum de 7.500 (șaptemii cincisute) lei, data limită de achitare 11.01.2024, pentru neexecutarea totală sau parțială, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii definitive, conform art. 83.1 combinat cu art. 83.3 din Regulamentul Disciplinar, coroborat cu art. 8.12 din Regulamentul privind statutul si transferul jucătorului de handbal, aplicabil pentru sezonul competițional 2023 – 2024.

Totodată, pune în vedere clubului, ca în termen de 10 zile, să plătească drepturile financiare sportivei;

6. În legătură cu sesizarea sportivei Cavlovic Itana împotriva clubului CS MINAUR BAIA MARE, ca urmare a nerespectării de către club a Hotărârii nr. 685/08.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRH, Comisia, analizând documentele prezentate, a luat act de înțelegerea intervenită între cele două părți, prin care s-a stabilit acord de plată pentru data de 15.01.2024, drept pentru care dispune clasarea plângerii;

7. În legătură cu sesizarea sportivei Andreea Popa, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 678/16.10.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia, analizând documentele prezentate, a luat act de înțelegerea intervenită între cele două părți, prin care s-a stabilit acord de plată pentru data de 15.01.2024, drept pentru care dispune clasarea plângerii;

8. În legătură cu solicitarea clubului CS RAPID BUCUREȘTI, referitoare la evenimentele de la jocul de J III – feminin, din data de 15.11.2023, dintre echipele CSM BUCUREȘTI – C.S. RAPID BUCUREȘTI, Comisia, prin verifcările efectuate, nu a identificat alte persoane implicate, prin urmare cauza rămâne fără obiect;

9. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Liga Națională – masculină, dintre echipele C.S. MINAUR BAIA MARE – C.S. DINAMO BUCUREȘTI, din data de 09.12.2023, de la Baia Mare, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivului MIKLOS ROSTA (C.S. DINAMO BUCUREȘTI) cu penalitate pecuniară 500 (cincisute) lei, termen de achitare 11.01.2024 și suspendare din activitatea competițională pentru 2 (două) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru comportări nesportive grave sau grosolane, conform art. 52.2 lit.b) și lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

10. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei MARA FRUNZESCU (S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, conform art. 44.3 lit.a) Punct 2 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III - feminin;

11. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei GEORGIANA DICU (S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, conform art. 44.3 lit.a) Punct 2 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III - feminin;

12. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei CARMEN DRĂGAN (S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, conform art. 44.3 lit.a) Punct 2 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III - feminin;

13. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei INGRID GUȘĂ (S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 3 (trei) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, conform art. 44.3 lit.a) Punct 2 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III - feminin;

14. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

-sancționarea sportivei ROBERTA IONIȚĂ (S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU) cu suspendare din activitatea competițională pentru 4 (patru) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru insulte, jigniri sau amenințări aduse arbitrilor și/sau observatorilor sau delegaților F.R.H. în timpul jocului, în timpul pauzei sau după joc, conform art. 44.3 lit.a) Punct 2 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024. Sancțiunea se aplică la categoria J III - feminin;

15. În legătură cu celelalte aspecte meționate în raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele S.C.M. DUNĂREA 2020 GIURGIU – ACSOV PANTELIMON 2, din data de 09.12.2023, de la Giurgiu, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului S.C.M DUNĂREA 2020 GIURGIU, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

16. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de J III - feminin, dintre echipele C.S.S FĂGĂRAȘ – C.S.S. SF. GHEORGHE, din data de 09.12.2023, de la Făgăraș, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului C.S.S. FĂGĂRAȘ (doamnei PALER LAURA) până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

17. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Divizia A - masculină, dintre echipele CSU POLITEHNICA TIMIȘOARA – CSU C-TIN BRÂNCUȘI TG. JIU, din data de 09.12.2023, de la Timișoara, Comisia,

-sancționarea sportivului BUIOCA BONDOC VLAD CONSTANTIN (CSU C-TIN BRÂNCUȘI TG. JIU) cu penalitate pecuniară 500 (cincisute) lei, termen de achitare 11.01.2024 și suspendare din activitatea competițională pentru 2 (două) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru comportări nesportive grosolane, conform art. 52.2 lit.b) și lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

18. În legătură cu raportul suplimentar al arbitrilor delegați la jocul de Divizia A - masculină, dintre echipele CSU POLITEHNICA TIMIȘOARA – CSU C-TIN BRÂNCUȘI TG. JIU, din data de 09.12.2023, de la Timișoara, Comisia,

-sancționarea sportivului BADEA GIGEL CRISTIAN (CSU POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu penalitate pecuniară 500 (cincisute) lei, termen de achitare 11.01.2024 și suspendare din activitatea competițională pentru 2 (două) jocuri, începând cu data de 13.12.2023, pentru comportări nesportive grosolane, conform art. 52.2 lit.b) și lit.c) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2023 – 2024;

19. În legătură cu memoriul domnului BORODI GABRIEL, referitor la încălcarea de către SCM GLORIA BUZĂU a prevederilor din regulamentele Federației Române de Handbal, Comisia a solicitat puncte de vedere clubului SCM GLORIA BUZĂU și Departamentului de Competiții din cadrul FRH, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

20. În legătură cu sesizarea sportivei Raluca Tudor, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 686/08.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului CS MINAUR BAIA MARE, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

21. În legătură cu sesizarea domnului Fotonea Raul, referitoare la nerespectarea de către CS MINAUR BAIA MARE, a Hotărârii 692/21.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat completarea sesizării cu documentele necesare, conform art. 9 din Regulamentul disciplinar, sezon competițional 2023-2024;

22. În legătură cu sesizarea sportivei Sarah Darie, referitoare la nerespectarea de către CS DACIA MIOVENI 2012, a Hotărârii 691/16.11.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia a solicitat un punct de vedere clubului CS DACIA MIOVENI 2012, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

23. În legătură cu sesizarea sportivului Mihalcea Andrei, referitoare la nerespectarea de către CSA STEAUA BUCUREȘTI, a Hotărârii 680/12.10.2023 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, Comisia constată faptul că pe rolul Comisiei Centrale de Apel există Dosarul nr. 230/A/2023, urmând să dispună conform competențelor;

24. În legătură cu sesizarea Secretarului General al FRH, domnul Viorel Mazilu, referitoare la declarațiile exprimate în spațiul public, la data de 23.11.2023, de către domnul Marius Dănuleț, Comisia a solicitat un punct de vedere domnului Marius Dănuleț, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 19.12.2023;

25. În legătură cu Decizia nr. 61/11.12.2023 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de Divizia A - masculină, din data de 09.12.2023, de la Medgidia, dintre echipele CS MEDGIDIA și  AS HC PIETRICITA NEAMȚ (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele CS MEDGIDIA și  AS HC PIETRICITA NEAMȚ, Divizia A masculină, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa AS HC PIETRICICA NEAMȚ cu -3 puncte în clasament și penalitate pecuniară în cuantum de 3.000 (treimii) lei, data limită de achitare 11.01.2024, conform art. 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției Divizia A - masculină, ediția 2023 – 2024;

26. În legătură cu Decizia nr. 62/11.12.2023 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, din data de 09.12.2023, dintre echipele CS RAPID BUCUREȘTI 1 – GSIP MORENI (neprezentare la joc), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele CS RAPID BUCUREȘTI 1 – GSIP MORENI, J III – feminin, cu scorul de 10 – 0 şi sancționeză echipa GSIP MORENI cu -2 puncte în clasament, conform art. 5.2 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, ediția 2023 – 2024;

27. În legătură cu Decizia nr. 63/11.12.2023 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J II – masculin, dintre echipele CS SEINI – LIC. LIVIU REBREANU TURDA (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele CS SEINI – LIV LIVIU REBREANU TURDA, J II - masculin, cu scorul de 16 - 63 şi sancționeză echipa C.S. SEINI cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J II – masculin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

28. În legătură cu Decizia nr. 63/11.12.2023 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – masculin, dintre echipele ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI A – C.S. BRAZI (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI A – C.S. BRAZI, J III - masculin, cu scorul de 18 - 37 şi sancționeză echipa ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI A cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – masculin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024;

29. În legătură cu Decizia nr. 63/11.12.2023 a Comisiei Centrale de Competiţii referitoare la jocul de J III – feminin, dintre echipele C.S.S. RÂMNICU VÂLCEA – SCM CRAIOVA (nerespectare cerințe vârstă), Comisia Centrală de Disciplină constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raport la art. 26.3 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2023-2024, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

-omologhează  jocul dintre echipele C.S.S. RÂMNICU VÂLCEA – SCM CRAIOVA, J III - feminin, cu scorul de 3 - 34 şi sancționeză echipa C.S.S. RÂMNICU VÂLCEA cu -1 punct în clasament, conform art. 4.4, coroborat cu art 5.1 din Regulamentul de desfășurare al competiției J III – feminin, combinat cu articolul 30.5 din Regulamentul disciplinar al FRH, ediția 2023 – 2024.