Consiliul de Administratie din data de 28.11.2023

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 28 noiembrie 2023


Proces verbal nr. 208/28.11.2023

 

Participă fizic: Din, Cosman, Marocico, Bocan, Stănescu, Mihăilă, Costea

Mazilu – Secretar General

 

Absenți: Joița, Potoră, Dinu, Tadici, Armanu, Caba, Sâsâeac, Ghervan, Cîrligeanu, Manole

Invitați: nu există

 

Ordine de zi:

1. Validarea Hotărârilor Comitetului Director din perioada 09.10 – 16.11.2023

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație

3. Diverse

 

Nu s-a îndeplinit cvorumul. Ședința se declară închisă.