C.C. de Arbitri organizează sesiunea de vară a examenului anual pe plan local al arbitrilor din LOTUL NATIONAL, SEZON 2023-2024

Comunicari Comisia Centrala de Arbitri, Marþi, 25 iulie 2023


Comisia Centrală de Arbitri organizează pe plan local sesiunea de vară a examenului anual al arbitrilor din LOTUL NATIONAL, SEZON 2023-2024.

Examenul va avea loc în perioada 01– 22.08.2023 și se va susține la nivelul Centrelor teritoriale.Descarca aici: Centre de examinare

La examen pot participa toți arbitri din LOTUL NAȚIONAL precum și arbitri care au absolvit un curs organizat pe plan local în anul 2023 și care îndeplinesc condițiile regulamentare pentru a fi înscriși la examen de către Comisiile de Arbitri ale AJH/ AMHB. Pentru arbitri care au fost convocați să susțină examenul pentru Liga Națională dar nu au îndeplinit baremele necesare, promovarea examenului pe plan local va conferi doar dreptul de a arbitra jocuri inferioare categoriei “Liga Națională”. 

Pentru a fi admiși în examen, toți arbitri trebuie să se prezinte cu CI/ Pașaport (original si copie), FIȘA INDIVIDUALĂ  A  ARBITRULUI și AVIZ MEDICAL (original și copie) obținut de la medic cu specializare “medicină sportivă”, cu valabilitate de 6 luni (cu menționarea perioadei de valabilitate). Pentru arbitri ajutători (scorer-cronometror) este valabil un aviz medical obținut de la medicul de familie, cu aceeași perioadă de valabilitate. Avizele medicale (în original și copie) vor fi preluate de către Delegatul CCA la examen,  reprezentantului regional, înainte de proba fizică. 

Examenul va consta în următoarele probe:

Proba fizică - test de alergare Shuttle run.

Feminin - Nivel min. 7.5

Masculin – Nivel min. 8.5

Proba teoretică - chestionar 30 întrebări tip grilă, timp: 45 min. Pentru a promova, candidații trebuie să rezolve corect minim 24 de întrebări. Tematică:

 Regulamentul jocului de handbal, Ediția iulie 2022.

 Bibliografie: Regulamentul jocului de handbal, Ediția iulie 2022 și Catalogul de întrebări din Regulamentul de joc IHF, Ediția iulie 2016, versiunea 3. 

Rezultatele testărilor vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de către Delegatul CCA / Reprezentantul zonal, urmând a fi validate de CCA.

CCA, prin reprezentanții săi regionali, poate stabili o sesiune de reexaminare pentru arbitri care nu promovează examenul pe plan local, pentru cei care au fost scutiți medical la data desfășurării examenului, precum și pentru cei care au absentat din motive obiective cunoscute anterior de către CCA.

Cheltuielile de transport, cazare și masă ale delegatului CCA și / sau Reprezentantului regional vor fi suportate de către AJH / Comisia Judeteana de Arbitri

Reprezentanții regionali colectează copiile actelor de identitate, vizele medicale în original și copie, precum și  Fișa individuală a arbitrului  și completează, la toate rubricile, cu datele respective Fișierul cu evidența arbitrilor și Fișa cu cuplurile de arbitri. 

Reprezentanții regionali vor transmite CCA, în original (cu excepția documentelor de identitate, care se transmit în copie) și scanate, în termen de 7 zile de la data organizării examenului, următoarele documente:

Fișier cu evidența arbitrilor:
Fișa cu cuplurile de arbitri; 
Fișa individuală a arbitrului, avizul medical precum și Procesul Verbal ce conține rezultatele examenului.

Copiile avizelor medicale vor fi păstrate de către reprezentanții regionali.