Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina din data de 07.03.2023

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Marþi, 07 martie 2023


PROCES VERBAL NR. 31

            Încheiat astăzi, 07.03.2023, în sedința ordinară a Comisiei Centrale de Disciplină, în prezența membrilor: Vasile Daniel  - preşedinte, Vicea Viorel - vicepreşedinte şi Dincă Valerică - membru, la sediul FRH, ora 16:00.

1. În legătură cu solicitarea d-nei ZOQBI DE PAULA referitoare la nerespectarea Hotărârii nr. 604/27.05.2022 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor de către clubul CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD, Comisia văzând înscrisurile prezentate atât de club, cât și de petentă prin avocat, constată că nu se impun luarea unor măsuri disciplinare, cauza rămânând fără obiect;

2. În legătură cu solicitarea d-lui POPESCU BOGDAN referitoare la aspecte ce privesc participarea la activitatea sportivă a jucătoarei POPESCU SILVIA în cadrul clubului  ACS UNIREA DOBROEȘTI, Comisia, analizând punctul de vedere al petentului, constată că sesizarea a rămas fără obiect;

3. În legătură cu Raportul suplimentar întocmit de observatorul delegat la jocul de Liga Națională – masculină, dintre CS DINAMO BUCUREȘTI și CSA STEAUA BUCUREȘTI, din data de 26.02.2023, de la București, Comisia, văzând punctul de vedere al clubului CS DINAMO BUCUREȘTI, stabilește;

-sancționarea clubului CS DINAMO BUCUREȘTI cu AVERTISMENT, conform  art. 69.1 litera a) din Regulamentul Disciplinar al FRH, sezonul competițional 2022 – 2023;

4. În legătură cu Raportul suplimentar întocmit de arbitrii delegați la jocul de Liga Națională – masculin, dintre CSM BUCUREȘTI – AHC POTAISSA TURDA, din data de 02.03.2023, de la București, Comisia stabilește:

-sancționarea jucătorului SZASZ ANDRAS, de la echipa CSM BUCUREȘTI, cu penalitate pecuniară în cuantum de 500 (cinci sute) lei, termen de achitare 06.04.2023, pentru comportamentul neregulamentar de la finalul jocului, în conformitate cu dispozițiile art. 43.1 lit.a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2022 – 2023 (recidivă 25.10.2022 cu aplicare Art. 34.1 litera k);

5. În legătură cu Raportul suplimentar întocmit de arbitrii delegați la jocul de Cupa României ”Râureni” – feminin, dintre CSM TG. JIU – CS MĂGURA CISNĂDIEI, din data de 23.02.2023, de la Tg.Jiu, Comisia stabilește:

-sancționarea oficialului PRECUP IOAN, de la echipa CS MĂGURA CISNĂDIEI, cu penalitate pecuniară în cuantum de 1000 (una mie) lei, pentru comportare nesportivă gravă (jigniri) față de arbitrii jocului, în conformitate cu dispozițiile art. 43.3 lit.a) pct.1 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2022 – 2023, data limită de achitare 06.04.2023;

6. În legătură cu Raportul suplimentar întocmit de observatorul delegat la jocul de LN – feminină, dintre CSM TG. JIU și CS RAPID BUCUREȘTI, din data de 26.02.2023, de la Tg. Jiu, Comisia stabilește:

-sancționarea clubului CS RAPID BUCUREȘTI cu penalitate pecuniară de 4000 (patru mii) lei, conform  art. 4.2 din Regulamentul de desfășurare Liga Națională – feminină, sezonul competițional 2022 – 2023, raportat la art. 63 din  Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2022 – 2023, data limită de achitare 06.04.2023;

7. În legătură cu Raportul suplimentar întocmit de observatorul delegat la jocul de Cupa României ”Râureni” – feminin, dintre HC DUNĂREA BRĂILA și SCM GLORIA BUZĂU, din data de 23.02.2023, de la Brăila, Comisia stabilește:

-sancționarea clubului HC DUNĂREA BRĂILA cu penalitate pecuniară de 3500 (trei mii cinci sute) lei, conform  art. 4.2 din Regulamentul de desfășurare Liga Națională – feminină, sezonul competițional 2022 – 2023, raportat la art. 63 din  Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2022 – 2023, data limită de achitare 06.04.2023;

8. În legătură cu solicitarea d-nei TOMESCU ANDRADA CYNTHIA referitoare la nerespectarea Hotărârii nr. 631/16.11.2022 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor de către clubul CS DACIA MIOVENI 2012, Comisia constată că au fost achitate drepturilor financiare stabilite și nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei abateri disciplinare;

9. În legătură cu solicitarea, d-nei POLOCOȘER ANDREEA, referitoare la litigiul cu, clubul CS DACIA MIOVENI 2012, cu privire la nerespectarea Hotărârii nr. 633/19.12.2022 a Comisiei de Soluționare a Litigiilor, rămasă definitivă, Comisia solicită petentei înaintarea unei solicitări, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2022 – 2023, până la următoarea ședință a Comisiei Centrale de Disciplină, din data de 14.03.2023;

10. În legătură cu solicitarea clubului ACS Olympic RFH, referitoare la legitimarea jucătorului NEGRU ANDREI RADU, de către clubul CS DINAMO BUCUREȘTI, Comisia constată, că pentru acestă dată, nu se impune sancționarea disciplinară a clubului CS DINAMO BUCUREȘTI (se află în termenul stabilit de Comisia Centrală de Apel pentru achitarea grilei de formare a sportivului). Referitor la celelalte solicitări ale clubului ACS Olympic RFH, acestea au fost înaintate Departamentului Competiții din cadrul FRH spre competentă soluționare.