Ședința Comisiei Centrale de Apel din data de 11 aprilie 2018

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Joi, 12 aprilie 2018


Participă: Ichim Florin, Andreea Iova, Marian Păcleșan

1. Referitor la apelul formulat de sportivul Stanciu Cristian, legitimat la Colegiul Tehnic Media, împotriva deciziei CCD a FRH din data de 27 martie 2018, Comisia de Apel hotărăște:

- respinge apelul ca nefondat, menține decizia CCD ca legală și temeinică, sancțiunea aplicată de CCD fiind proporțională cu gravitatea faptei săvârșită de sportiv, CCD având în vedere la stabilirea situației de fapt declarațiile martorilor audiați în mod direct, atât a sportivilor implicați în incident, cât și a antrenorilor acestora.