Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 25.03.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Duminicã, 25 martie 2018


Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 25.03.2018

 

Participă: Dedu Alexandru, Luca Steluța, Dinu Sorin, Tadici Gheorghe, Bocan Mihail, Evi Claudiu, Săsăeac Flavius, Ghervan Petru, Mateescu Ion, Bejinariu Gheorghe, Drăgănescu Remus, Pavel Vasile, Kotecz Daniel, Teuțan Alexandru, Lupan Veniamin, Manea Doru

Participă fără drept de vot: Cătuți Mariana – Director Economic F.R.H., Voinescu Ioana- Jurist F.R.H., Vărzaru Cristina – Secretar general F.R.H.

 

1. Se aprobă în unanimitate cele 3 hotărâri ale Comitetului Director din perioada 9.02.2018 – 24.03.2018 cu privire la:

  • 2 (două) modificări survenite în calendarul competițional al loturilor naționale de senioare și tineret, respectiv juniori și cadeți;
  • participarea d-rei Cristinei Vărzaru- Secretar General F.R.H. și d-lui Doru Costică-Director Marketing F.R.H. la workshop-ul organizat de E.H.F. cu ocazia tragerilor la sorți pentru calificările la Euro 2020 masculin, în perioada 11-13 aprilie - Trondheim, Norvegia,

2. În legătură cu apelul LPS Vaslui împotriva hotărârii Comisiei Centrale de Competiții, după studierea documentelor puse la dispoziție de cele două părți se hotărăște cu 15 voturi "pentru" și 1 vot "împotrivă" respingerea Apelului înaintat de LPS Vaslui.

3. Se aprobă în unanimitate regulamentul de Baby Handball care urmează să fie înaintat spre dezbatere și îmbunătățire Comisiei Tehnice a F.R.H. La același punct pe Ordinea de zi se aprobă în unanimitate dotarea cu kituri de minihandbal a tuturor cluburilor care fac dovada prin A.J.H./A.M.H. de care aparțin, că au înscriși un număr de minim 16 sportivi. Procedura de atribuire a kiturilor va fi stabilită printr-un regulament ce va fi publicat pe site-ul F.R.H. și comunicat tuturor A.J.H.-urilor/A.M.H.

De asemenea, se aprobă în unanimitate organizarea de către F.R.H., în limita bugetului disponibil, a festivalurilor de Baby Handball și Minihandbal.

4. Cu 15 voturi "pentru" și 1 vot "împotrivă" se aprobă înființarea unui număr de 2 centre naționale pentru handbalul masculin și 2 centre naționale de handbal feminin.

5. Cu 10 voturi "pentru" și 6 voturi "împotrivă" se aprobă ca soluționarea Apelurilor împotriva hotărârilor Comisiei de Memorii să se facă de către Comisia de Apel, începând cu data de 25.03.2018.

6. Se aprobă în unanimitate modificarea criteriilor valorice pentru sportivii de altă cetățenie începând cu sezonul competițional 2018 – 2019, după cum urmează:

  • Primii 2 (doi) jucători străini au drept de transfer fără îndeplinirea criteriilor valorice;
  • Începând cu al treilea jucător străin, au drept de transfer sportivii care se regăsesc în Rapoartele de Joc ale echipelor care:
  • S-au clasat pe locurile 1 – 10 la ultima ediții a C.M. sau C.E. pentru seniori;
  • S-au clasat pe locurile 1 – 10 la Jocurile Olimpice (cu condiția să nu fi trecut mai mult de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei ediții a J.O.);
  • Au participat la cel puțin o ediție din ultimii doi ani a Final Four – ului Ligii Campionilor sau E.H.F.

Se aprobă în unanimitate următoarele:

- 27 aprilie 2018 data până la care cluburile pot face dovada că au semnat contracte noi cu jucători străini după criteriile valorice aflate în vigoare pentru sezonul competițional 2017-2018;

- se acceptă prelungirea contractelor care își termină efectul la sfârșitul sezonului competițional 2017 – 2018 conform vechilor criterii, cu condiția ca prelungirea să nu fie mai mare de 1 an de zile. Termenul până la care cluburile pot face dovada prelungirilor de contract este tot 27 aprilie 2018.

7. Diverse:

  • Se aprobă în unanimitate introducerea în R.O.D.C.N.H. a unui articol privind preluarea de către un club a unei echipe, forma textului de regulament urmând a fi transmisă spre aprobare membrilor Consiliului de Administrație.
  • Se aprobă în unanimitate afilierea provizorie a CS Viitorul Oțelul Galați.