Hotărâri ale Consiliului de Administrație din data de 19 aprilie 2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Vineri, 20 aprilie 2018


S-a solicitat acordul membrilor CA pentru corectarea textului privind criteriile valorice pentru jucătorii străini. Au răspuns afirmativ 14 membri CA. Textul corectat și aprobat de CA este următorul: 

”- Primii doi jucători străini au drept de transfer fără îndeplinirea criteriilor valorice.

- Începând cu al treilea jucător străin, au drept de transfer sportivii care se regăsesc în rapoartele de joc ale echipelor care:

  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la ultima ediție a C.M. sau C.E. pentru seniori
  • s-au clasat pe locurile 1 - 10 la Jocurile Olimpice (cu condiția să nu fi trecut mai mult de 2 ani calendaristici de la disputarea ultimei ediții a J.O.)
  • au participat la cel puțin o ediție din ultimii 2 ani a Final 4-ului Ligii Campionilor sau EHF-ului

- 27 aprilie 2018 este data până la care cluburile pot face dovada că au semnat contracte noi cu jucători străini, după criteriile valorice aflate în vigoare pentru sezonul competițional 2017 - 2018

- Se acceptă prelungirea contractelor aflate în derulare (indiferent de data la care acestea își încheie valabilitatea), perioada de prelungire fiind stabilită de comun acord de către părți, precum și încheierea unor noi contracte sau anexe la contracte. Termenul până la care cluburile pot face dovada este tot 27 aprilie 2018.”