HOT?RÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRA?IE DIN DATA DE 23.04.2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Luni, 30 noiembrie -1


S-a solicitat membrilor Consiliului de Administra?ie solu?ionarea apelului înaintat de LPS Br?ila împotriva hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii privind modificarea clasamentului de pe site-ul F.R.H. la 3 zile de la terminarea Turneului Semifinal de Junioare III, grupa IV, desf??urat la Moreni în perioada 11-13 aprilie 2018, respectiv împotriva modului de interpretare a R.O.D.C.N.H., articolul 30.2.a). Cu 11 voturi "pentru" s-a hot?rât men?inerea hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii.