DISPOZIȚII LEGALE PRIVIND INTONAREA IMNULUI NAȚIONAL

În atenția Cluburilor sportive afiliate la Federația Română de Handbal:

 

Conform Notificării primite din partea Ministerului Tineretului și Sportului nr. 256 din data de 11 ianuarie 2016, Federația Română de Handbal atrage atenția că organizatorii de competiții sportive oficiale trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/21.11.2001, pentru aprobarea Normelor privind abordarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, respectiv:

  • Imnul național al României se intonează în mod obligatoriu pe stadioane și alte baze sportive, cu ocazia desfășurării competițiilor sportive oficiale internaționale în care este reprezentată România;
  • Imnul național al altor state se intonează numai cu prilejul vizitelor, festivităților și ceremoniilor oficiale cu caracter internațional, împreună cu imnul național al României, înaintea acestuia.

Nerespectarea dispozițiilor din Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 21.11.2001 constituie contravenție în temeiul art. 24 alin. (1) lit. j) din același act normativ și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.500 – 5.000 lei, iar constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 21.11.2001.