?edin?a din data de 03.05.2018 a Comisiei Centrale de Apel

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Marþi, 20 mai 2003


Particip?: Ichim Florin, Iova Andreea, P?cle?an Marian

1. În leg?tur? cu apelul formulat de sportivul NEGRU MARIUS legitimat la Clubul Sportiv Municipal ?colar Re?i?a împotriva deciziei Comisiei Centrale de Disciplin? a F.R.H. din data de 25.04.2018, Comisia de Apel hot?r??te:

- admite apelul declarat ?i reduce sanc?iunea aplicat? sportivului NEGRU MARIUS în sensul aplic?rii sanc?iunii avertismentului, conform Art.50 pct. 2 lit a) din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., avându-se în vedere principiul aplic?rii graduale a sanc?iunilor ?i împrejurarea c? sportivul se afl? la prima abatere disciplinar?; ca circumstan?? atenuant?, Comisia de Apel a re?inut ?i atitudinea sincer? ?i de regret a sportivului, a?a cum rezult? din cuprinsul motivelor de apel.