?EDIN?A DIN DATA DE 3.05.2018 A COMISIEI CENTRALE DE APEL

Hotarari Comisia Centrala de Apel, Luni, 30 noiembrie -1


Particip?: ICHIM FLORIN, ANDREEA IOVA, MARIAN P?CLE?AN

1. În leg?tur? cu apelul formulat de sportivul NEGRU MARIUS, legitimat la Clubul Sportiv Municipal ?colar Re?i?a împotriva deciziei Comisiei Centrale de Disciplin? a F.R.H. din data de 25.04.2018, Comisia de Apel hot?r??te:

- admite apelul declarat ?i reduce sanc?iunea aplicat? sportivului Negru Marius în sensul aplic?rii sanc?iunii avertismentului, conform Art. 50 pct.2 lit. a din Regulamentul Disciplinar al F.R.H., avându-se în vedere principiul aplic?rii graduale a sanc?iunilor ?i împrejurarea c? sportivul se afl? la prima abatere disciplinar?; ca circumstan?? atenuant?, Comisia de Apel a re?inut ?i atitudinea sincer? ?i de regret a sportivului, a?a cum rezult? din cuprinsul motivelor de apel.