Hot?râri ale Consiliului de Administra?ie din 16/04/2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Marþi, 17 aprilie 2018


1. S-a solicitat acordul membrilor CA pentru aprobarea textului privind preluarea de c?tre un club a unei echipe. Au r?spuns afirmativ 14 membri CA. Articolul va intra în vigoare începând cu sezonul competi?ional 2018 - 2019.