Sedinta Comisiei Centrale de Disciplin? din data de 03.04.2018

Comunicari Comisia Centrala de Disciplina, Joi, 05 aprilie 2018


?edin?a Comisiei Centrale de Disciplin? din data de 03.04.2018, în prezen?a membrilor:

Jug?naru Lucian, Vicea Viorel, Dinc? Valerica, Teodorescu Emil ?i Berindei Dan.

 

  1. În leg?tur? cu jocul dintre echipele CS Magnum Boto?ani ?i CSU Târgovi?te Div. A Masculin, desf??urat în data de 01.04.2018 la Boto?ani, Comisia hot?r??te:
    • sanc?ionarea sportivului MORO?ANU ADRIAN (CS Magnum Boto?ani ) cu AVERTISMENT, conf. art. 50.1 lit. a) pentru comportare neregulamentar? grav? fa?? de adversar
  2. În leg?tur? cu jocul dintre echipele HCF Piatra Neam? ?i CSM 2 Bucure?ti disputat în data de 30.03.2018 la Piatra Neam?, Comisia hot?r??te:
    • sanc?ionarea sportivei BACIU ANDREEA (HCF Piatra Neam?), cu SUSPENDARE 1 (una) etap?, începând cu data de 04.04.2018 ?i penalitate 500 lei, termen de achitare: 13.04.2018, conf. art. 50.3 lit. a) ?i b) pentru comportare  neregulamentar? grav? în ultimele 30 secunde de joc
  3. În leg?tur? cu sesizarea echipei CS Dacia Mioveni 2012, Comisia revine cu solicitarea c?tre CS Olimpic Tg. Mure?, cu formularea unui punct de vedere, pentru ?edin?a din 10.04.2018
  4. Având în vedere nota de informare a CSU Constantin Brâncu?i Tg.Jiu, Comisia solicit?, pentru ?edin?a din 10.04.2018, punerea la dispozi?ia C.C.D. a dovezilor de comunicare c?tre sportivi a deciziilor de excludere din lot.
  5. În leg?tur? cu jocul dintre echipele CS Magnum Boto?ani ?i CSU Târgovi?te, disputat în data de 01.04.2018, la Boto?ani, Div. A Masculin, Comisia, în urma acuza?iilor de substituire (pe fals) solicit? Comisiei de competi?ii FRH un punct de vedere privind corectitudinea acestor acuza?ii, pentru data de 10.04.2018.