?edin?? Consiliu de Administra?ie 25/03/2018

Comunicari Consiliul de Administratie, Miercuri, 21 martie 2018


Federa?ia Român? de Handbal anun?? c? urm?toarea ?edin?? a Consiliului de Administra?ie va avea loc în data de 25 martie 2018, la Sala Polivalent? din Cluj-Napoca, orele 14:00. 

Ordinea de zi a ?edin?ei:

1. Validare hot?râri Comitet Director

2. Apel CSS Vaslui împotriva Hot?rârii Comisiei Centrale de Competi?ii

3. Propunere Regulament baby handball

4. Propunere înfiin?are dou? noi centre de juniori

5. Propuneri Sorin Dinu

6. Propuneri privind modificarea criteriilor valorice pentru sportivii de alt? cet??enie 

7. Diverse